Cấu trúc mặt trời là một khuôn khổ để hỗ trợ mô-đun năng lượng mặt trời..

Các nhà máy điện mặt trời có tuổi thọ là 20 năm sau khi lắp đặt, vì vậy sự ổn định của cấu trúc có ảnh hưởng lớn đến tuổi thọ của nhà máy điện.

Nếu cấu trúc bị ăn mòn hoặc sụp đổ, nó phải được cài đặt lại. Khi cài đặt lại, chi phí xây dựng sẽ được thêm vào, do đó tốt hơn là chọn một cấu trúc với độ bền tốt khi thiết kế bản gốc. Vì hướng lắp đặt cấu trúc và góc của mô đun ảnh hưởng đến việc phát điện nên cần phải thiết kế nó theo đặc điểm địa hình của khu vực lắp đặt, khí hậu và bức xạ mặt trời.

Tại Hàn Quốc, các sản phẩm POSMAC được sản xuất từ POSCO được biết là có chất lượng tốt. POSMAC là tuyệt vời về độ chính xác, khả thi, độ bền, chống mài mòn và chi phí lắp đặt thấp.