Greenstone là một công ty năng lượng chuyên phát triển công nghệ năng lượng tái tạo và xây dựng các nhà máy điện sử dụng công nghệ này.

  Tên : Công ty TNHH Greenstone

   Địa điểm :  Location: B03, 20, Daedeok-daero 161beon-gil, Seo-gu, Daejeon, Republic of Korea

  Lĩnh vực kinh doanh

  •        Sản xuất điện năng lượng mặt trời
  •        Phát triển năng lượng tái tạo khác
  •        Phát triển hệ thống giám sát phát điện
  •        Hệ thống kinh doanh phát triển cơ sở phát triển

  Sản xuất điện năng lượng mặt trời 

     Phát triển và xây dựng công nghệ để lắp đặt các công trình năng lượng mặt trời trên đất, tòa nhà và nước

 

  Phát triển năng lượng tái tạo khác

     Phát triển các công nghệ năng lượng tái tạo như năng lượng gió, nhiên liệu sinh học và thủy triều

  Hệ thống giám sát điện

    Xây dựng hệ thống giám sát quản lý một nhà máy đơn lẻ và quản lý tổng hợp các nhà máy điện phân bố ở nhiều nơi

  Hệ thống kinh doanh cơ sở phát triển

    Không giống như điện hạt nhân hoặc nhiệt điện truyền thống, năng lượng tái tạo nằm rải rác khắp cả nước với quy mô tương đối nhỏ. Xây dựng một nền tảng để kinh doanh các nhà máy điện