Astronergy Solar Korea là một công ty bán hàng năng lượng mặt trời chuyên nghiệp.

Nó được thành lập năm 2009 với công ty mẹ của Trung Quốc CHINT GROUP.  CHINT GROUP không chỉ sản xuất pin mặt trời và các mô đun mà còn cung cấp các giải pháp quang điện mặt trời tổng thể như phát triển nhà máy điện năng lượng mặt trời và tài chính. Phi hành gia Hàn Quốc không chỉ cung cấp mô-đun quang điện cho Hàn Quốc, Nhật Bản, Đông Nam Á và châu Âu mà còn xây dựng và vận hành nhiều nhà máy điện mặt trời.

 Trong tương lai, Greenstone sẽ theo đuổi một số dự án chung để xây dựng các nhà máy năng lượng mặt trời không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở Hàn Quốc và lên kế hoạch phát triển các bí quyết và công nghệ cần thiết cho việc xây dựng các nhà máy điện năng lượng mặt trời. 

Là một đối tác đầu tiên của công ty chúng tôi, chúng tôi là một công ty đối tác mạnh mẽ nhằm nâng cao tính toàn vẹn của các giải pháp năng lượng mặt trời của chúng tôi