Biến tần là một thiết bị chuyển đổi AC (DC) từ mô đun năng lượng mặt trời sang AC (AC).

Biến tần quang điện là thành phần chính của việc tạo ra năng lượng mặt trời cùng với các mô đun

Chức năng chính của bộ biến đổi năng lượng mặt trời là theo dõi lượng điện năng tối đa của module năng lượng mặt trời và kết nối nó với hệ thống điện KEPCO với chất lượng điện tốt nhất trong khi tiêu tốn năng lượng tối thiểu. 

Việc lựa chọn các máy biến tần là rất quan trọng để đảm bảo hoạt động ổn định lâu dài và lợi tức đầu tư (ROI) dự kiến của các nhà máy điện mặt trời. Vì vậy, cần phải xem xét các yếu tố môi trường địa phương và thiết kế chúng khoa học.