Greenstone là một công ty năng lượng tạo ra năng lượng mới và tái tạo
 

Vì các vấn đề môi trường ngày càng trở nên tồi tệ hơn theo thời gian, chúng ta có thể mất đi trái đất đẹp mà chúng ta phải thừa kế từ thế hệ của chúng ta. Các vấn đề môi trường do nhiên liệu hóa thạch và điện hạt nhân là một nhiệm vụ cấp bách mà không thể hoãn lại. Nếu chúng ta không hành động vào thời điểm này, chúng ta có thể trở thành một tổ tiên đáng hổ thẹn cho con cháu của chúng ta trong tương lai gần.

Greenstone được thành lập để phát triển chuyên nghiệp các nguồn năng lượng mới và tái tạo như nhiên liệu hóa thạch, đây là những bước cơ bản để giải quyết các vấn đề về môi trường cơ bản. Bước đầu tiên của chúng tôi là kinh doanh năng lượng mặt trời quang điện, hiện đang nhận được sự chú ý nhất như một nguồn năng lượng tái tạo.

Chúng tôi luôn phấn đấu để xây dựng các cơ sở sản xuất năng lượng mặt trời trên tất cả các khu đất, tòa nhà và giải thưởng có sẵn để giảm thiểu thiệt hại môi trường

Đối với khách hàng muốn có kinh doanh quang điện quy mô nhỏ, chúng tôi phát triển và phân phối một nhà máy điện năng lượng mặt trời 100kW và khảo sát hơn 1MW khu vực phát triển cho các nhà đầu tư trung bình và đề nghị các nhà đầu tư phát triển các nhà máy nhiệt điện quy mô lớn. Chúng tôi cũng đang phát triển và xây dựng một nhà máy điện 100MW với một tập đoàn các công ty năng lượng mặt trời khác.

Hơn nữa, chúng tôi đang tích lũy bí quyết và năng lực kỹ thuật của các lĩnh vực kinh doanh năng lượng tái tạo khác như năng lượng gió, năng lượng sinh học và năng lượng thuỷ triều và đang tiến hành lộ trình phát triển năng lượng hiệu quả hơn. Ngoài ra, chúng tôi dự định phát triển một hệ thống quản lý nhà máy điện theo thời gian thực bằng cách áp dụng công nghệ IOT và lên kế hoạch xây dựng một nền tảng để giải quyết công suất phát điện của một đơn vị nhỏ bằng cách kết hợp công nghệ IT.

Bây giờ thế giới đang phải đối mặt với một bước ngoặt lớn không chỉ trong môi trường mà còn trong ngành công nghiệp. Ngành công nghiệp là thời điểm khi mô hình thứ tư được thay thế bởi một mô hình hoàn toàn khác biệt thông qua cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chúng tôi hứa hẹn khách hàng của mình rằng chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển năng lượng tái tạo hiệu quả và thân thiện với môi trường phù hợp với mô hình mới trong bước ngoặt của lịch sử thế giới.
 

                                                                                                                                                                                    Công ty TNHH Greenstone

                                                                                                                                                                                    Tất cả nhân viên và hành chính