Một sự kết hợp của một vài tế bào năng lượng mặt trời (pin mặt trời) được gọi là mô-đun năng lượng mặt trời. Điện năng được tạo ra bởi mỗi pin năng lượng mặt trời được thu thập trong mô đun. Khi số lượng tế bào năng lượng mặt trời tăng lên, công suất của mô đun tăng lên. Ngày nay, mỗi module sử dụng dung lượng hơn 300kW.

 Các module quang điện có thể được phân thành các mô-đun monocrystalline và mô-đun polycrystalline phụ thuộc vào loại pin mặt trời.

1. Mô-đun pha lê đơn (Monocrystalline)

Khi một tế bào năng lượng mặt trời cấu thành một mô-đun năng lượng mặt trời là một wafer silic đơn, nó được gọi là một mô-đun năng lượng mặt trời đơn tinh thể. Các mô-đun tinh thể đơn có hiệu suất chuyển đổi cao và tạo ra nhiều năng lượng hơn so với vật liệu polycrystals trên mỗi đơn vị diện tích. Tuy nhiên, bất lợi là quy trình sản xuất rất khó khăn và giá cao.

2. Mô-đun polycrystalline(Polycrystalline)

Môđun Polycrystalline là một module năng lượng mặt trời với pin mặt trời đa tinh thể. Hiện nay, mô đun năng lượng mặt trời phổ biến nhất được sử dụng vì nó ít hiệu quả hơn các tinh thể đơn lẻ nhưng rẻ hơn. Hiệu quả của mô-đun polycrystalline cũng tăng dần qua sự phát triển công nghệ. Mô-đun đa tinh thể là giải pháp tốt nhất cho hiệu suất giá tốt.