Greenstone đang hợp tác với một công ty hàng đầu trong lĩnh vực môđun, bộ biến đổi, và các cấu trúc tạo nên thế hệ quang điện. Đối tác có năng lực cao nhất trong mỗi lĩnh vực là đối tác mạnh của chúng tôi trong việc xây dựng các nhà máy điện đáng tin cậy.