distribution icon

Bán nhà máy điện năng lượng mặt trời

Greenstone phát triển và bán các nhà máy điện năng lượng mặt trời ở các kích cỡ và phạm vi giá cả khác nhau trên cả nước

meeting-150x150

Đối tác

Greenstone làm việc cùng với các nhà cung cấp trong và ngoài nước xuất sắc trong việc cung cấp vật liệu PV

support

Trung tâm khách hàng

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về năng lượng mặt trời, vui lòng liên hệ với chúng tôi